Business center

Year:
2020-2022
Location:
Lviv, Lviv oblast, Ukraine.
Area:
22 000 sq.m.
Author:
Andriy Asanov, Yuriy Nazaruk, Vitaly Nesterenko, Sandul Anna, Solomiya Yarema, Oleksandr Chernysh, Yuriy Kopytko, Petro Martynyuk, Roman Mozil.
Photo: