One-family dwelling house #6

Year:
2022
Location:
Vorokhta, Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine
Area:
360 sq.m.
Author:
Andriy Asanov, Taras Andrushko, Yuriy Nazaruk, Mykola Buhel, Andriy Delyatynchuk, Maksym Cherkes
Photo: