One-family dwelling house #2

Year:
2019
Location:
Novosilky village, Kyiv-Sviatoshyn raion, Kyiv oblast, Ukraine.
Area:
270 sq.m.
Author:
Andriy Asanov, Alexander Chernysh, Yuriy Nazaruk.
Photo:
Volodimir Shcherbak.